Grupa Marwer:
Grupa Marwer:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MARWER PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE EWA WERESZCZYŃSKASzanujemy prywatność naszych Klientów/Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby każdy Klient/Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym by mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy przekaże nam swoje dane.

Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (obowiązującego od dnia 25.05.2018 r.).

Sekcja I – Administrator strony

Administratorem Danych Osobowych  jest MARWER Przedsiębiorstwo Transportowe Ewa Wereszczyńska z siedzibą w Siedlcach przy ul. Południowej, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 821 164 25 21, zwana w tym dokumencie również „Marwer”.

Sekcja II – Przetwarzanie danych

Przetwarzamy dane, które podawane są w e-mailu lub telefonicznie. Są to dane przede wszystkim niezbędne do udzielenia odpowiedzi, złożenia oferty, realizowania umowy współpracy oraz dane, które pozostawiane są w ramach poruszania się po naszych stronach, czyli m.in. te, które pozostawia Pani/Pan w  tzw. cookies.

Sekcja III – Zgoda

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi świadczenie usług.

Sekcja VI – Cel i zakres przetwarzania danych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach są następujące:

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania telefoniczne/e-mailowe - Art. 6 ust. 1 lit. RODO. Obowiązuje do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 2. Wykonanie umowy – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy. Obowiązuje do czasu wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia roszczeń.

 3. Przesyłanie własnych informacji handlowych Art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Obowiązuje do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych.

Sekcja V – Odbiorcy przetworzonych danych

Dane mogą zostać przekazane:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.

 2. Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 3. Odbiorcom z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne do świadczenie usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to uwarunkowane  konkretną podstawą prawną – z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich wymogów RODO w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

Sekcja VI – Prawa dotyczące przetwarzania danych

 1. Prawo dostępu do swoich danych.

 2. Prawo żądania sprostowania danych.

 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w uzasadnionym interesie Administratora).

 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, PUODO, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

SEKCJA VII: PLIKI COOKIES

Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Pani/ Pana oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych: w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. Tworzenia statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktur i zawartości,

 3. Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 4. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.SEKCJA VIII – Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. W związku z tym zachęcamy do jej regularnego sprawdzania. Zmiany i wyjaśnienia będą wchodzić w życie niezwłocznie po opublikowaniu w witrynie internetowej. W razie wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej polityce powiadomimy cię tutaj o jej zaktualizowaniu, abyś wiedział(-a), jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach są używane i/lub udostępniane. Jeżeli nasza witryna internetowa zostanie przejęta lub połączona z innym przedsiębiorstwem, twoje informacje mogą zostać przeniesione na rzecz nowych właścicieli w celu umożliwienia kontynuowania sprzedaży usług.PYTANIA I INFORMACJE DO KONTAKTU

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do informacji osobowych na swój temat lub dokonać ich korekty, sprostowania czy usunięcia, złożyć skargę lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem office@marwer.com.pl.